VI SKAPAR EKONOMISKA OCH
MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR
FÖR SKOGEN OCH DESS
PRODUKTER

 VAD VI GÖR

Vi är ett företag som är helt inriktad på utveckling av produkter, system och tjänster som leder till bättre lönsamhet och mindre miljöbelastningar

 PRODUKTER

Kravet på de produkter vi saluför eller kommer ta in i vårt sortimen är att de ska gynna både miljö och ekonomi.

TJÄNSTER

Som fristående företag garanteras alltid opartiska råd eller lösningar som helt är till nytta för kunden och miljön

TIDIGARE PROJEKT

Sala branden ödelade hela 10.000 hektar hösten 2016. Konstholmen räddade stora virkesvärden åt flera
skogsägare genom att finna bästa möjliga 
avverkningsteknik för blöta lågmarker där rötterna till stor del var
bortbrända.

REFERENSER

Konstholmen var huvudentreprenör för Västerås Stift Skog AB efter Sala branden. Avverkning av alla typer av skogar och rådgivare vid försäljning av alla virkessortiment. Det sista lasset med bränsleved kördes bort i november 2016. De nya plantorna  spirar redan gröna och fina i det sargade landsskapet.
KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden
Organisationsnummer
559005-2329