Valmet lanserar fuktmätning i realtid för biobränsle

Artikel i bioenergitidningen 2016, nr3

Valmets fukthaltsmätare, Valmet MR Moisture Analyzer, har under sommaren blivit typgodkänd. Det är lite av ett genombrott, säger Tommy Blom, vd för Konstholmen, agent för Valmets fuktmätare i Sverige och i Baltikum.

Instrumentet är okänsligt både för vilket typ av material som mäts och även okänsligt för blandningar av material, förklarar Tommy Blom.
– Den 23 juni blev instrumentet, som använder magnetisk resonans för att bestämma fukthalten i flis, spån, bark med mera, typgodkänt. Det är inte godkänt för att användas på returträ, eftersom metallinnehåll i bränslet stör mätningen.

Används i Finland, Estland och Sverige
Fukthaltsmätaren, levererad av Valmet, finns i dag i cirka 15 exemplar över hela världen. Mätaren används mest som labutrustning. En leverans i Finland har gått till företaget Prometec i Kajaani, som arbetar med att utveckla en provtagningsrobot för att förbättra energi- och kostnadseffektiviteten för anläggningar som använder biobränsle. Även Stora Enso i Uleåborg har köpt instrumentet.

– Det svenska certifikatet är en viktig kvalitetsstämpel för övriga marknader när det gäller vederlagsmätning. Min första försäljning ser ut att bli till Estland. Tallinna Elektrijaam som producerar fjärrvärme och el i Tallinn har hyrt maskinen en tid och ska besluta sig för köpet inom kort, berättar Tommy Blom. Investeringen i ett instrument ligger på cirka en halv miljon kronor.

I Sverige har Sala Heby Energi har varit värd för ett instrument som används för tester i samarbete med bland annat SDC, VMK och VMF Syd. Instrumentet i Sala uppgraderas nu med en uppkoppling till SDC.

Bättre arbetsmiljö
Metoden med realtidsmätning har fördelar ur arbetsmiljösynpunkt jämfört med ugnsmetoden.
– Det går att bygga en lösning så att personalen som hanterar prover för bestämning av fukthalt inte utsätts för damm och mögelsporer, vilket minskar risken att drabbas av den så kallade iseldarsjukan. Vi för diskussioner med ett värmeverk i Sverige om att ersätta ugnsmetoden med realtidsmätning för att lösa problem med arbetsmiljön, säger Tommy Blom.

Ej fruset material
Med magnetisk resonans går det inte att mäta på fruset material.
– Detta är ett mindre problem vid mätning i områden från Mälardalen och söderut. Även om materialet är fruset är det relativt enkelt att åtgärda. Vi rekommenderar att ha en temperaturmätare till hands. Om temperaturen ligger nära fryspunkten kan provet tinas i rumstemperatur en stund eller i en microvågsung om det behövs, säger Tommy Blom.

Testat av Skogsforsk
Instrumentet tillverkas av Valmet och har funnits i tre år. Skogsforsk har gjort en utvärdering och publicerat resultatet ibland annat rapporten ”Skogens energi – en källa till hållbar framtid”. En av slutsatserna från Skogforsks tester var att precisionen var så hög att det är möjligt att variationen i referensmetoden (torkning i ugn) påverkade jämförelserna lika mycket som variationen för mätningar med Valmets instrument.

Text: Anders Haaker