PROJEKTLEDNING

Samtliga projekt byggs upp genom beprövade metoder och egen erfarenhet. Det grundläggande förarbetet är en förutsättning för lyckade projekt. Ingen del av marknadsplanen får lämnas utan att vara noga genomarbetad. Allt från analys av marknad och konkurrenter till tidsplan och aktivitetslista måste vara på plats innan själva projektet startar.

Vid större mer komplicerade utmaningar tillämpas den mycket effektiva PDCA tekniken för att finna de mest verkningsfulla åtgärderna för att nå målet. Tekniken ger fantastiska effekter på teamet med allas deltagande och engagemang.

EU projektet On track

Konstholmen startade ett projekt som syftar till att bygga en helt ny typ av skogsmaskin som minimerar markskador. Intresset blev enormt från Skogforsk och flera andra forskningsinstitut. Från den 1 september 2016 övergick projektet till ett gemensamt EU projekt mellan fem länder som leds av Norska forskningsinstitutet NIBIO. Projektet pågår under två års tid. Konstholmen deltar i projektets alla delar och leder den praktiska testningen och utprovningen av prototypen.
KONTAKT
Telefon: 070 605 42 45
E-post: tommy@blom.se

Adress
Konstholmen 110
748 93 Österbybruk, Sweden

Organisationsnummer
559005-2329